.(JavaScript must be enabled to view this email address)

Information till arbetssökande

Registrering i Trygghetsfonden

Arbetsgivaren ska omgående efter uppsägning/individuell överenskommelse med dig anmäla detta till Trygghetsfonden.

För att omfattas av Trygghetsfonden ska du i samband med att anställningen upphör och senast inom 1 år från din sista anställningsdag, skicka in registreringsuppgifter. Om så inte sker, avslutas arbetsgivarens anmälan och du omfattas inte av Trygghetsfonden.

För att omfattas av fondens stöd ska din anställning i banken ha upphört/avslutats. Under tjänstgöringsfri uppsägningstid eller då avgångsvederlag utgår, kan du beviljas bidrag ur fonden vid utbildning och start av eget företag.

Trygghetsfondens bidrag ska vara ett stöd under arbetslöshet i övergången till nytt arbete. Därför är det viktigt att du är aktiv i ditt arbetssökande och håller kontakt med fonden minst en gång om året.


Registreringsblankett

Ladda ner registreringsblanketten (pdf) här. Fyll i blanketten och skicka den till:

Trygghetsfonden
BAO-Finansförbundet

Stureplan 4 c
SE-114 35 Stockholm

Kom ihåg att omgående meddela fonden ändrade förhållanden som kan påverka din rätt till ersättning.

Kontakta oss

Trygghetsfonden
BAO-Finansförbundet

Stureplan 4 c
SE-114 35 Stockholm

Tel: 08-20 59 20
Fax: 08-21 58 58
info@trygghetsfonden.com

Snabbmeny:

Stegen genom
Trygghetsfonden

Här följer de steg du går igenom hos oss:

 1. Arbetsgivarens anmälan
  Arbetsgivaren ska omgående efter uppsägning/individuell överenskommelse med dig anmäla detta till Trygghetsfonden.
 2. Registrering
  Skicka in dina registreringsuppgifter senast inom 1 år från din sista anställningsdag.
 3. Ansökan om bidrag
  Ansök om bidrag enligt våra instruktioner.
 4. Avslut
  Ditt ärende avslutas efter 5 år eller vid ny tillsvidareanställning.