.(JavaScript must be enabled to view this email address)

Information till arbetssökande

Information om den tillfälliga höjningen av a-kassans tak

Trygghetsfondens styrelse har beslutat att fondens utfyllnadsbidrag till de som uppbär a-kassa ska justeras efter höjning av a-kassans tak från och med den 29 juni 2020.

Med anledning av den pågående Coronapandemin höjde regeringen den högsta dagpenningen i a-kassan från 910 kr/dag till 1200 kr/dag från den 13 april 2020. Höjningen är tillfällig och ska gälla mellan den 13 april 2020 – 31 december 2022. Regeringen har därtill aviserat en höjning av dagpenningen i a-kassan från dag 101 från 760 kr/dag till 1000 kr/dag. Även denna höjning anges vara tillfällig och gäller mellan 29 juni 2020 – 31 december 2022.

Maxersättningen från trygghetsfonden har före höjningarna varit 272 kr/dag under de första 100 dagarna, samt 229 kr från dag 101 – 300. Belopp upp till maxersättningen kommer nu att fortsätta kunna betalas ut från och med den 29 juni 2020 då trygghetsfondens styrelse är överens om att höja inkomsttaket i fonden i motsvarande mån. För att få utfyllnadsbidrag under denna period måste individens fastställda lön överstiga a-kassans nya taknivåer.

Taknivån i Trygghetsfonden (TF) under perioden 29 juni 2020 – 31 december 2022 är:

Dag      Tak i TF Maxbelopp Nivå Höjning fr o m
1-100 40 480 kr 272 kr/dag 80 % 29 juni 2020 *
101-200 33 798 kr 229 kr/dag 80 % 29 juni 2020
201-300 38 626 kr 229 kr/dag 70 % 29 juni 2020

Höjningen under de första 100 dagarna sker inte retroaktivt från den 13 april.