.(JavaScript must be enabled to view this email address)

Information till arbetsgivare och förtroendevalda

Vid konstaterad övertalighet

Risk för uppsägning föreligger när det vid förhandling mellan arbetsgivaren och Finansförbundets lokala organ konstaterats övertalighet.

Arbetsgivare, som är anslutna till BAO sedan minst 1 år, ska omgående efter uppsägning / individuell överenskommelse med tjänsteman anmäla detta till Trygghetsfonden. Protokoll från medbestämmandeförhandling/överenskommelse där arbetsbrist/övertalighet är konstaterad, ska bifogas anmälan till fonden.

Observera!
Endast uppsägningar/individuella överenskommelser som har sin grund i arbetsbrist berättigar till att söka bidrag ur Trygghetsfonden.

I de fall förhandlingen gäller flera tjänstemän, ska en lista på berörda tjänstemän bifogas protokollet vid första anmälningstillfället. Vid följande anmälningar av de berörda tjänstemännen, hänvisas till redan inskickat protokollsdatum i fältet "Övertalighet konstaterad och primär förhandling genomförd den" på blanketten.


Kontakta oss

Trygghetsfonden
BAO-Finansförbundet

Stureplan 4 c
SE-114 35 Stockholm

Tel: 08-20 59 20
Fax: 08-21 58 58
info@trygghetsfonden.com