.(JavaScript must be enabled to view this email address)

Information till arbetssökande

Omfattas du?

Om din anställning i bank/företag upphör på grund av arbetsbrist omfattas du av Trygghetsfonden fram tills du fått nytt arbete/sysselsättning, dock längst i 5 år räknat från din sista anställningsdag.

Trygghetsfonden är ett komplement till andra resurser på arbetsmarknaden. Fondens bidrag ska vara ett stöd under din arbetslöshet i övergång till nytt arbete.

Du omfattas av Trygghetsfonden om du är tillsvidareanställd och omfattas av kollektivavtal inom bankområdet samt:

 • arbetar i företag anslutet till BAO - företaget ska ha varit delägare i BAO sedan minst 1 år.
 • inte uppnått 65 års ålder.

För att omfattas av Trygghetsfonden finns inget krav på att du är medlem i arbetstagarorganisation eller arbetslöshetskassa.

Du omfattas INTE om du är:

 • visstidsanställd/provanställd vid anställningens upphörande
 • pensionär och avtalspensionär på heltid
 • verkställande direktör
 • vice verkställande direktör i företag med mer än 500 anställda
 • uppsagd eller avskedad på grund av personliga förhållanden

Kontakta oss

Trygghetsfonden
BAO-Finansförbundet

Stureplan 4 c
SE-114 35 Stockholm

Tel: 08-20 59 20
Fax: 08-21 58 58
info@trygghetsfonden.com

Snabbmeny:

Stegen genom
Trygghetsfonden

Här följer de steg du går igenom hos oss:

 1. Arbetsgivarens anmälan
  Arbetsgivaren ska omgående efter uppsägning/individuell överenskommelse med dig anmäla detta till Trygghetsfonden.
 2. Registrering
  Skicka in dina registreringsuppgifter senast inom 1 år från din sista anställningsdag.
 3. Ansökan om bidrag
  Ansök om bidrag enligt våra instruktioner.
 4. Avslut
  Ditt ärende avslutas efter 5 år eller vid ny tillsvidareanställning.