.(JavaScript must be enabled to view this email address)

Information till arbetssökande

Registrering i Trygghetsfonden

Arbetsgivaren ska omgående efter uppsägning/individuell överenskommelse med dig anmäla detta till Trygghetsfonden.

För att omfattas av Trygghetsfonden ska du i samband med att anställningen upphör och senast inom 1 år från din sista anställningsdag, skicka in registreringsuppgifter. Om så inte sker, avslutas arbetsgivarens anmälan och du omfattas inte av Trygghetsfonden.

För att omfattas av fondens stöd ska din anställning i banken ha upphört/avslutats. Under tjänstgöringsfri uppsägningstid eller då avgångsvederlag utgår, kan du beviljas bidrag ur fonden vid utbildning och start av eget företag.

Trygghetsfondens bidrag ska vara ett stöd under arbetslöshet i övergången till nytt arbete. Därför är det viktigt att du är aktiv i ditt arbetssökande och håller kontakt med fonden minst en gång om året.


Registreringsblankett

Ladda ner registreringsblanketten (pdf) här. Fyll i blanketten och skicka den till:

Trygghetsfonden
BAO-Finansförbundet

Stureplan 4 c
SE-114 35 Stockholm

Kom ihåg att omgående meddela fonden ändrade förhållanden som kan påverka din rätt till ersättning.

Kontakta oss

Trygghetsfonden
BAO-Finansförbundet

Stureplan 4 c
SE-114 35 Stockholm

Tel: 08-20 59 20
Fax: 08-21 58 58
info@trygghetsfonden.com

Snabbmeny:

Stegen genom
Trygghetsfonden

Här följer de steg du går igenom hos oss:

 1. Arbetsgivarens anmälan
  Arbetsgivaren ska omgående efter uppsägning/individuell överenskommelse med dig anmäla detta till Trygghetsfonden.
 2. Registrering
  Skicka in dina registreringsuppgifter senast inom 1 år från din sista anställningsdag.
 3. Ansökan om bidrag
  Ansök om bidrag enligt våra instruktioner.
 4. Avslut
  Ditt ärende avslutas efter 5 år eller vid ny tillsvidareanställning.
Information gällande dagersättning de första 100 dagarna

BAO och Finansförbundet har gemensamt beslutat att höja lönetaket från 31 323 kr till 32 500 kr de första 100 dagarna.

Detta innebär att den maximala dagersättningen höjs från 229 kr till 272 kr per dag.

Höjningen gäller från 1 januari 2017.

Information gällande dagersättning de första 100 dagarna

BAO och Finansförbundet har gemensamt beslutat att höja lönetaket från 31 323 kr till 32 500 kr de första 100 dagarna.

Detta innebär att den maximala dagersättningen höjs från 229 kr till 272 kr per dag.

Höjningen gäller från 1 januari 2017.