.(JavaScript must be enabled to view this email address)

Information till arbetssökande

Omfattas du?

Om din anställning i bank/företag upphör på grund av arbetsbrist omfattas du av Trygghetsfonden fram tills du fått nytt arbete/sysselsättning, dock längst i 5 år räknat från din sista anställningsdag.

Trygghetsfonden är ett komplement till andra resurser på arbetsmarknaden. Fondens bidrag ska vara ett stöd under din arbetslöshet i övergång till nytt arbete.

Du omfattas av Trygghetsfonden om du är tillsvidareanställd och omfattas av kollektivavtal inom bankområdet samt:

 • arbetar i företag anslutet till BAO - företaget ska ha varit delägare i BAO sedan minst 1 år.
 • inte uppnått 65 års ålder.

För att omfattas av Trygghetsfonden finns inget krav på att du är medlem i arbetstagarorganisation eller arbetslöshetskassa.

Du omfattas INTE om du är:

 • visstidsanställd/provanställd vid anställningens upphörande
 • pensionär och avtalspensionär på heltid
 • verkställande direktör
 • vice verkställande direktör i företag med mer än 500 anställda
 • uppsagd eller avskedad på grund av personliga förhållanden

Kontakta oss

Trygghetsfonden
BAO-Finansförbundet

Stureplan 4 c
SE-114 35 Stockholm

Tel: 08-20 59 20
Fax: 08-21 58 58
info@trygghetsfonden.com

Snabbmeny:

Stegen genom
Trygghetsfonden

Här följer de steg du går igenom hos oss:

 1. Arbetsgivarens anmälan
  Arbetsgivaren ska omgående efter uppsägning/individuell överenskommelse med dig anmäla detta till Trygghetsfonden.
 2. Registrering
  Skicka in dina registreringsuppgifter senast inom 1 år från din sista anställningsdag.
 3. Ansökan om bidrag
  Ansök om bidrag enligt våra instruktioner.
 4. Avslut
  Ditt ärende avslutas efter 5 år eller vid ny tillsvidareanställning.
Information gällande dagersättning de första 100 dagarna

BAO och Finansförbundet har gemensamt beslutat att höja lönetaket från 31 323 kr till 32 500 kr de första 100 dagarna.

Detta innebär att den maximala dagersättningen höjs från 229 kr till 272 kr per dag.

Höjningen gäller från 1 januari 2017.

Information gällande dagersättning de första 100 dagarna

BAO och Finansförbundet har gemensamt beslutat att höja lönetaket från 31 323 kr till 32 500 kr de första 100 dagarna.

Detta innebär att den maximala dagersättningen höjs från 229 kr till 272 kr per dag.

Höjningen gäller från 1 januari 2017.