.(JavaScript must be enabled to view this email address)

Information till arbetsgivare och förtroendevalda

Arbetsgivarens anmälan

Anmälan från företaget ska skickas till Trygghetsfonden i samband med uppsägningen/överenskommelsen. Med anmälan ska bifogas protokoll från medbestämmandeförhandling/överenskommelse mellan arbetsgivare och Finansförbundet om arbetsbristsituationen.

I de fall förhandlingen gäller flera tjänstemän, ska en lista på berörda personer bifogas protokollet vid första anmälningstillfället. Vid följande anmälningar hänvisas till protokollet.

Det är arbetsgivarens ansvar att informera om och anmäla tjänstemannen till Trygghetsfonden i samband med uppsägningen.

Anmälningsblankett

Ladda ner anmälningsblanketten (pdf) här. Fyll i blanketten och skicka den till:

Trygghetsfonden
BAO-Finansförbundet

Stureplan 4 c
SE-114 35 Stockholm


Kontakta oss

Trygghetsfonden
BAO-Finansförbundet

Stureplan 4 c
SE-114 35 Stockholm

Tel: 08-20 59 20
Fax: 08-21 58 58
info@trygghetsfonden.com

Information gällande dagersättning de första 100 dagarna

BAO och Finansförbundet har gemensamt beslutat att höja lönetaket från 31 323 kr till 32 500 kr de första 100 dagarna.

Detta innebär att den maximala dagersättningen höjs från 229 kr till 272 kr per dag.

Höjningen gäller från 1 januari 2017.

Information gällande dagersättning de första 100 dagarna

BAO och Finansförbundet har gemensamt beslutat att höja lönetaket från 31 323 kr till 32 500 kr de första 100 dagarna.

Detta innebär att den maximala dagersättningen höjs från 229 kr till 272 kr per dag.

Höjningen gäller från 1 januari 2017.